Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Chính sách tặng Tiki Xu khi Tiki giao trễ đơn hàng 24H được áp dụng như thế nào?

Với những đơn hàng được xác định là giao trễ so với cam kết dịch vụ 24H,  Hệ thống của Tiki sẽ gửi email xác nhận và cộng vào tài khoản quý khách số Tiki Xu như sau:

  • Đơn hàng miễn phí vận chuyển, Tiki sẽ gửi tặng 6.000 Tiki Xu tương ứng 30.000 đồng
  • Đơn hàng trả phí dịch vụ Giao Hàng 24H, Tiki sẽ  gửi tặng số Tiki Xu tương ứng với phí dịch vụ, tối thiểu là 30.000 đồng

Tham khảo thêm các câu hỏi khác tại:

.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk