Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Giao nhanh như vậy, Tiki sẽ thu cước phí như thế nào?

Hiện tại, mức phí đầu tiên để quý khách có thể nhận hàng trong 24 giờ chỉ là 24.000 đồng. Cụ thể như bảng phí dưới đây:

Khối lượng Giao hàng 24H (đồng)
0 - 500 gram 24.000
500 - 1000 gram 30.000
1000 - 2000 gram 35.000
2000 - 3000 gram 40.000
3000 - 4000 gram 45.000
4000 - 5000 gram 50.000
Mỗi kg cộng thêm +4.000

 

*Lưu ý: Đơn hàng thỏa mãn điều kiện giao 24H và từ 500.000 đồng trở lên, Tiki sẽ miễn phí dịch vụ giao hàng 24 giờ.

Tham khảo thêm các câu hỏi khác tại:

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk