Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

TẠO PHIẾU GỬI HÀNG

Tính năng này giúp bạn gửi hàng vào kho Tiki theo mô hình “Tiki Quản Lý Kho” (Fulfillment by Tiki). Hàng hoá đến kho sẽ được kiểm tra trước khi nhập hàng. Tiki chỉ nhập hàng đối với các sản phẩm phù hợp quy định bảo quản trong kho (Xem chính sách nhập hàng tại đây).

Tiki nhận hàng của đối tác từ 8h - 16h30 từ thứ hai đến thứ bảy.

Hệ thống thiết kế cho bạn 2 phương pháp để thao tác tuỳ thuộc số lượng sản phẩm mà bạn kinh doanh. 

TẠO PHIẾU GỬI HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÀNH CHO SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM ÍT

Bước 1: Tạo mới

Ở thanh công cụ, chọn mục Phiếu Gửi Hàng. Màn hình Quản Lý Phiếu Gửi Hàng hiện ra.

Nhấn “Tạo mới" để bắt đầu tạo phiếu.

Qua_n_ly__phie__u_gu__i_ha_ng_.png

 

Bước 2: Chọn kho gửi hàng

Điền thông tin Kho gửi hàng. Tiki hiện tại đang có hai kho là Kho Sài Gòn và Kho Hà Nội.

Chọn “Ngày gửi hàng dự kiến" mang hàng đến kho. Tiki sẽ căn cứ thông tin này để sắp xếp nhân lực nhập hàng.

Bổ sung “Ghi chú" để quản lý nội bộ. Thông tin này không bắt buộc.

Bước 3: Thêm sản phẩm

Phiếu gửi hàng bản nháp được tạo ra.

Trên phiếu có thể hiện thông tin liên hệ bên kho Tiki trong trường hợp đối tác cần hỗ trợ về đường đi đến kho…

Chọn “Thao tác" > “Thêm sản phẩm" để thêm sản phẩm muốn nhập hàng vào Phiếu Gửi Hàng.

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng.png

Màn hình danh sách sản phẩm của đối tác sẽ hiện ra. Lưu ý trạng thái sản phẩm Bật/Tắt. Sản phẩm ở trạng thái Tắt sẽ không thể kinh doanh dù có tồn kho.

Chỉnh sửa “Số lượng dự kiến" nhập hàng vào bấm “Thêm” để đưa vào phiếu gửi.

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng_2_.png


Bước 4: Kiểm tra thông tin phiếu và gửi

Sau khi hoàn tất thêm sản phẩm, trở lại màn hình Phiếu Gửi Hàng sẽ thấy các sản phẩm mà đối tác vừa mới thêm vào. Kiểm tra thông tin và ấn Xác nhận.

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng_3.png

 

Bước 5: Kiểm tra mã tham chiếu & In phiếu 

Trở lại màn hình Quản lý Phiếu Gửi Hàng. Phiếu gửi hiện đang có trạng thái “Chờ nhận hàng".

Kiểm tra thông tin Mã tham chiếu. Đây là Mã Phiếu Gửi dùng để nhập hàng.

Sau 5 phút nếu không thấy hệ thống trả lại Mã Tham Chiếu, vui lòng gọi đến 1900 6034 để được hỗ trợ.

Qua_n_ly__phie__u_gu__i_ha_ng_4.png

Sau khi hệ thống đã trả về Mã Tham Chiếu, ấn Thao tác > Chi tiết để trở lại màn hình Phiếu Gửi Hàng.

Click In phiếu và tiến hành in 2 bản khi mang hàng sang kho. Lưu ý nếu không có Phiếu gửi (Bản cứng) Tiki sẽ từ chối nhập kho. Đây là cơ sở để hai bên tiến hành kiểm tra hàng hoá và kí nhận.

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng_5.png

TẠO PHIẾU GỬI HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÀNH CHO SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM LỚN

Bước 1: Xuất danh sách sản phẩm theo mẫu Phiếu Gửi Hàng

Ở thanh công cụ bên trái, chọn Sản phẩm > Danh sách sản phẩm

Điều chỉnh hiển thị trang phù hợp với lượng hàng hoá của mình. Lưu ý tính năng Xuất danh sách sản phẩm chỉ xuất ra các sản phẩm nằm ở trang đó. Nếu đối tác có vài trăm sản phẩm, thao tác này phải làm nhiều lần ở từng trang. Tốt nhất với đối tác có lượng lớn sản phẩm, hãy lưu trữ thông tin này dưới máy tính của mình để tiện lợi hơn cho những lần thao tác sau.

Danh_sa_ch_sa_n_pha__m_7.png


Bước 2: Điều chỉnh thông tin trên Excel

Mở tập tin bằng Microsoft Excel.

Product Code: Mã Sản Phẩm

SKU: Mã SSKU mà Tiki cung cấp

Name: Tên sản phẩm

Quantity: Số lượng dự kiến gửi hàngSau đó, bạn sẽ tuần tự copy/paste những Mã Sản Phẩm (hoặc SKU) mà mình muốn nhập hàng vào tập tin này.  Đồng thời điều chỉnh Quantity dự kiến. Hoặc xoá bớt những sản phẩm mình không có ý định nhập hàng. Lưu lại tập tin sau khi hoàn tất.

Lưu ý: Hệ thống cần 1 trong 2 thông tin Mã Sản Phẩm hoặc SKU để tiến hành thêm vào Phiếu gửi.

 

Bước 3: Tạo mới

Ở thanh công cụ, chọn mục Phiếu Gửi Hàng. Màn hình Quản Lý Phiếu Gửi Hàng hiện ra.

Nhấn “Tạo mới" để bắt đầu tạo phiếu.

Qua_n_ly__phie__u_gu__i_ha_ng_.png

Bước 4: Chọn kho gửi hàng

Điền thông tin Kho gửi hàng. Tiki hiện tại đang có hai kho là Kho Sài Gòn và Kho Hà Nội.

Chọn “Ngày gửi hàng dự kiến" mang hàng đến kho. Tiki sẽ căn cứ thông tin này để sắp xếp nhân lực nhập hàng.

Bổ sung “Ghi chú" để quản lý nội bộ. Thông tin này không bắt buộc.

mceclip0.png

Bước 5: Thêm sản phẩm vào phiếu

Phiếu gửi hàng bản nháp được tạo ra.

Trên phiếu có thể hiện thông tin liên hệ bên kho Tiki trong trường hợp đối tác cần hỗ trợ về đường đi đến kho…

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng.png

Chọn “Thao tác” > “Import từ file” và tiến hành tải tập tin khi nãy vào màn hình mới hiện ra.

Hệ thống sẽ tiến hành quét dữ liệu. Ấn Xác nhận sau khi quá trình này hoàn tất.

Lưu ý: Dữ liệu lỗi sẽ không được thêm vào phiếu gửi hàng.

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng_8.png

Tuỳ thuộc vào số lượng sản phẩm mà quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn. Hệ thống sẽ hiện thông báo sau khi hoàn tất tải dữ liệu vào phiếu gửi.

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng_9.png

Ấn “Đóng" để trở lại màn hình Chi tiết phiếu gửi hàng.

 

Bước 6: Kiểm tra thông tin phiếu và gửi

Sau khi hoàn tất thêm sản phẩm, trở lại màn hình Phiếu Gửi Hàng sẽ thấy các sản phẩm mà bạn vừa mới thêm vào. Kiểm tra thông tin và ấn Xác nhận.


Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng_3.png

Bước 7: Kiểm tra mã tham chiếu & In phiếu

Trở lại màn hình Quản lý Phiếu Gửi Hàng. Phiếu gửi hiện đang có trạng thái “Chờ nhận hàng".

Kiểm tra thông tin Mã tham chiếu. Đây là Mã Phiếu Gửi dùng để nhập hàng.

Sau 5 phút nếu không thấy hệ thống trả lại Mã Tham Chiếu, vui lòng gọi đến 1900 6034 để được hỗ trợ.


Qua_n_ly__phie__u_gu__i_ha_ng_4.png

Sau khi hệ thống đã trả về Mã Tham Chiếu, ấn Thao tác > Chi tiết để trở lại màn hình Phiếu Gửi Hàng.

Click In phiếu và tiến hành in 2 bản khi mang hàng sang kho. Lưu ý nếu không có Phiếu gửi (Bản cứng) Tiki sẽ từ chối nhập kho. Đây là cơ sở để hai bên tiến hành kiểm tra hàng hoá và kí nhận.

Chi_tie__t_phie__u_gu__i_ha_ng_5.png

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC:

  • Sau khi Xác nhận phiếu, đối tác vẫn có thể Huỷ phiếu nếu phát hiện có sai sót.
  • Phiếu đã huỷ không thể chỉnh sửa nội dung. Bạn phải tạo phiếu mới.
  • Phiếu Gửi Hàng chỉ được tối đa 100 sản phẩm.
  • Sau khi nhận hàng từ đối tác, Tiki sẽ tiến hành nhập hành trong vòng 01 ngày làm việc.
  • Trên phiếu có thể hiện thông tin thời gian “Nhập lúc”. Kể từ khi Tiki tiến hành nhập hàng sẽ ghi lại Lịch sử nhập hàng trong màn hình Chi tiết phiếu gửi hàng. Bạn có thể theo dõi quá trình nhập hàng của Tiki tại đây.
  • Trong trường hợp SL thực nhận khác với SL dự kiến, Phiếu gửi sẽ chuyển sang trạng thái “Chờ bổ sung". Trong vòng 48 giờ, bạn có thể tiếp tục bổ sung hàng cho phiếu gửi hàng này. Quá thời hạn 48 giờ, xem như Phiếu gửi hàng đã được nhập hoàn tất.
  • Quá trình nhập kho ở Tiki được diễn ra nghiêm ngặt và ghi nhận bởi camera.
  • Phiếu gửi hàng mà bạn chủ động tạo ra tương ứng dịch vụ Tiki Quản lý kho. Đối tác tự chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hoá đến kho Tiki.

CÁC VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA KHI SỬ DỤNG:

  • Không thể in phiếu: Có thể hệ thống chưa trả về mã tham chiếu. Vui lòng chờ đợi trong giây lát. Sau 5 phút nếu không thấy hệ thống trả mã tham chiếu, gọi 1900 6034 để được hỗ trợ.

CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk