Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

TẠO PHIẾU RÚT HÀNG

Tính năng này giúp bạn rút hàng khỏi kho Tiki. Yêu cầu rút hàng của bạn sẽ được xử lý trong vòng 2 ngày làm việc (tuỷ thuộc vào số lượng hàng hoá cần rút). Sau khi phiếu rút hàng được xử lý hoàn tất, bạn cần sang kho của Tiki để kiểm tra tìn trạng, số lượng sản phẩm và mang hàng về. 

Bạn có thể nhận hàng từ 8h - 16h30 từ thứ hai đến thứ bảy.

Bước 1: Tạo mới

Ở thanh công cụ, chọn mục Phiếu rút hàng. Màn hình Quản lý Phiếu rút hàng hiện ra.

Nhấn “Tạo mới" để bắt đầu tạo phiếu.

 

Bước 2: Chọn kho rút hàng

Điền thông tin Kho rút hàng. Tiki hiện tại đang có hai kho là Kho Sài Gòn và Kho Hà Nội.

Chọn “Ngày rút hàng dự kiến" mà bạn đến kho Tiki lấy hàng. Tiki sẽ căn cứ thông tin này để sắp xếp nhân lực giao hàng.

Bổ sung “Ghi chú" để quản lý nội bộ. Thông tin này không bắt buộc.

Click "Xác nhận" để tạo Phiếu rút hàng

 

Bước 3: Thêm sản phẩm vào phiếu

Phiếu rút hàng bản nháp được tạo ra.

Trên phiếu có thể hiện thông tin liên hệ bên kho Tiki trong trường hợp đối tác cần hỗ trợ về đường đi đến kho.

Chọn "Thao tác" > "Thêm sản phẩm" để thêm sản phẩm muốn rút hàng vào Phiếu rút hàng.Màn hình danh sách sản phẩm của đối tác sẽ hiện ra. Lưu ý: Số lượng sản phẩm có thể rút sẽ được mặc định bằng với số lượng sản phẩm tồn kho.

Chỉnh sửa “Số lượng dự kiến" rút hàng vào bấm “Thêm” để đưa vào phiếu gửi.


 

Bước 4: Kiểm tra thông tin phiếu và Gửi

Sau khi hoàn tất thêm sản phẩm, trở lại màn hình Phiếu rút hàng sẽ thấy các sản phẩm vừa mới thêm vào. Kiểm tra thông tin và nhấn [Lưu và gửi].


 Bước 5: Kiểm tra mã tham chiếu & In phiếu 

Trở lại màn hình Quản lý Phiếu rút hàng. Phiếu rút hàng sau khi nhấn "Lưu và gửi" sẽ có trạng thái “Chờ xử lý".

Kiểm tra thông tin Mã tham chiếu. Sau khi có mã tham chiếu, trạng thái của phiếu rút hàng sẽ được cập nhật thành “Đang xử lý”. 


Sau khi đội vận hành của Tiki hoàn tất yêu cầu rút hàng, Phiếu rút hàng có trạng thái “Chờ nhận hàng” (hệ thống sẽ gửi mail báo cho nhà cung cấp), chọn "Thao tác" > "Chi tiết" để trở lại màn hình Phiếu rút hàng.

Click "In phiếu" và tiến hành in 02 bản khi mang sang kho. Lưu ý nếu không có Phiếu rút hàng (Bản cứng) Tiki sẽ từ chối giao hàng. Đây là cơ sở để hai bên tiến hành kiểm tra hàng hoá và kí nhận.

Khi hệ thống gửi mail thông báo hàng hóa đã sẳn sàng để giao lại cho nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái “Xử lý xong” sau 03 ngày. Đề nghị nhà bán hàng sau khi nhận được mail, mau chóng sang  kho nhận lại hàng hoá trong vòng 02 ngày làm việc.

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC:

  • Phiếu rút hàng sau khi nhấn "Lưu và gửi" sẽ không thể Hủy được, nếu cần thay đổi vui lòng gọi 1900 6034 để được hỗ trợ.
  • Vui lòng kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng. Tiki sẽ không xử lý nếu có bất kì hư hỏng sản phẩm sau khi nhà bán hàng nhận lại hàng. 
  • Trong quá trình lưu kho, Tiki có thể luân chuyển hàng hoá của đối tác giữa hai kho Hà Nội và Sài Gòn. Vui lòng kiểm tra tồn kho của sản phẩm tại mỗi kho tại trang chi tiết sản phẩm trước khi tạo Phiếu rút hàng. 

 

CÁC VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA KHI SỬ DỤNG:

  • Sau khi nhấn "Lưu và gửi", sau 05 phút nếu vẫn chưa có mã tham chiếu hoặc Phiếu rút hàng bị “Từ chối”, vui lòng gọi 1900 6034 để được hỗ trợ.

 

CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk