Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM MỚI

Tính năng này cho phép bạn đăng bán sản phẩm mới khi kinh doanh trên sàn. 

Hiện tại, do Tiki đang giữ quyền viết nội dung, hình ảnh sản phẩm nên công đoạn này đối tác sẽ có quy trình riêng để cung cấp thông tin. Dưới đây là hướng dẫn sau khi Tiki hoàn tất tạo nội dung sản phẩm. 

Trong thời gian sớm nhất, hệ thống sẽ bổ sung tính năng cho phép bạn chủ động viết nội dung sản phẩm. 

 

ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM VỚI SỐ LƯỢNG ÍT:

Bước 1: Vào màn hình Đăng ký bán sản phẩm

Chọn Menu Sản phẩm > Tạo sản phẩm để vào màn hình "Đăng ký bán sản phẩm"

 

Bước 2: Tìm & Chọn bán sản phẩm phù hợp

Nhập tên sản phẩm và nhấn "Tìm kiếm". Danh sách sản phẩm phù hợp với điều kiện tìm kiếm sẽ được hiển thị trên màn hình. 

Nhấn "Chọn bán" trên sản phẩm muốn tạo, màn hình "Thông tin chi tiết sản phẩm" hiện ra.

 

Nhập thông tin:

 • Mã sản phẩm: dùng cho công ty bạn nhập mã quản lý nội bộ (nếu có) 
 • Giá bán: Giá bán này phải nhỏ hơn hoặc bằng giá niêm yết và không được nhỏ hơn 10% so với giá niêm yết. Sau khi nhập giá bán, chi tiết phí và lợi nhuận sẽ được tính và hiển thị trên màn hình. 
 • Mincode (nếu có): Mã barcode, mincode dán trên sản phẩm từ nhà sản xuất. Nếu sản phẩm không có sẵn mã mincode của nhà sản xuất, bạn có thể tự in mã mincode/barcode của mình và dán lên sản phẩm. 
 • Loại nhập kho: có thể chọn “Fullfilllment by Tiki” hoặc “Seller Backorder” tuỳ theo hợp đồng kinh doanh giữa bạn và Tiki kí kết.
 • Nhấn "Tạo" để hoàn tất đăng bán sản phẩm.
 • Sau khi hoàn tất đăng ký sản phẩm hệ thống sẽ tự động quay về trang Danh sách sản phẩm, có thông tin của sản phẩm vừa chọn bán. Chỉ cần tạo Phiếu gửi hàng thì sản phẩm của bạn có thể bán trên website Tiki.

  

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM VỚI SỐ LƯỢNG LỚN – IMPORT SẢN PHẨM

Bước 1: Vào màn hình Đăng ký bán sản phẩm

Chọn Menu Sản phẩm > Tạo sản phẩm để vào màn hình "Đăng ký bán sản phẩm"

Ở màn hình Đăng ký bán sản phẩm, chọn "Import sản phẩm"

 

Nếu chưa có tập tin mẫu import, chọn file import dành cho nhà cung cấp khác. Hệ thống tự động tải về tập tin. 

Bước 2: Nhập thông tin vào tập tin mẫu

Nhập thông tin trên Excel:

 • MSKU: Mã Master SKU của sản phẩm bạn muốn đăng bán (bắt buộc)
 • Ma_san_pham: Mã sản phẩm dùng cho công ty bạn nhập mã quản lý nội bộ (nếu có, không bắt buộc) 
 • Gia_ban: Giá bán này phải nhỏ hơn hoặc bằng giá niêm yết và không được nhỏ hơn 10% so với giá niêm yết. Sau khi nhập giá bán, chi tiết phí và lợi nhuận sẽ được tính và hiển thị trên màn hình. 
 • Loai_nhap_kho: có hai giá trị là "backorder" (Seller Backorder) hoặc "instock" (Fullfillment by Tiki)
 • Ton_kho_ncc: Đây là số lượng tồn kho của sản phẩm tại kho của bạn. Chỉ dùng trong trường hợp "Loai_nhap_kho" là "backorder".
 • Kho: chỉ điền thông tin này khi sản phẩm có “Loai_nhap_kho" là "backorder”. Có hai giá trị phù hợp là SGN (kho Sài Gòn) và HN (kho Hà Nội). Nếu dùng cả hai kho, điền "SGN, HN".
 • Min_code: Mincode/Barcode sản phẩm

 

Lưu ý: Sản phẩm backorder chỉ cho phép đối với sản phẩm có giá niêm yết trên 500.000đ

Sau khi hoàn tất, lưu lại tập tin.

Bước 3: Upload tập tin lên hệ thống

Kéo thả tập tin vào màn hình dưới đây hoặc nhấn tìm đường dẫn đến nơi chứa tập tin 

Sau khi kiểm tra thông tin, màn hình sẽ hiển thị như sau:

 

Chọn "Xác nhận" để tiếp tục hoặc "Quay lại" để chọn tập tin khác.

Tất cả những dòng dữ liệu bị lỗi sẽ được hiển thị ở cột “Tình trạng”, nếu tiếp tục bấm "Xác nhận", hệ thống sẽ chỉ thực hiện trên những dòng không có báo lỗi.

Sau khi thực hiện xong, hệ thống sẽ tự động quay trở về màn hình Danh sách sản phẩm để có thể tiếp tục các thao tác khác.

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC:

Bạn chỉ được bán những sản phẩm nằm trong danh mục kí kết hợp đồng với Tiki 

MSKU = Master SKU (Master Stock Keeping Unit): nghĩa là mã số định danh sản phẩm do Tiki tự tạo ra sử dụng chung cho tất cả các đối tác. 

SSKU = Seller SKU (Seller Stock Keeping Unit): nghĩa là mã số định danh sản phẩm do Tiki tự tạo ra sử dụng riêng cho một nhà bán cụ thể. 

Các SSKU có sự liên kết với MSKU trong việc tìm kiếm và hiển thị trên website Tiki.vn. 

Minh hoạ: 

Sa_n_pha__m_1.png

san_pham_2.png

 

CÁC VẤN ĐỀ XẢY RA KHI SỬ DỤNG:

Một số trường hợp lỗi xảy ra và cách xử lý:

 • Lỗi timeout: Khi gặp trường hợp lỗi cURL error 28. Lỗi này xảy ra khi có vấn đề về đường truyền. Bạn có thể thử thao tác lại lần nữa. Nếu hệ thống hiện thông báo đã có sản phẩm trùng nghĩa là lần trước đó đã import thành công (Xem trường hợp lỗi 3. bên dưới).

 

 

 • Lỗi do bạn tạo sản phẩm thuộc danh mục mà mình chưa đăng ký, chưa ký hợp đồng. Tiki chỉ cho phép bạn thực hiện đăng bán các sản phẩm nằm trong danh mục đã kí kết với Tiki. 

 

 

 • Lỗi khi tạo trùng. 

 

 • Những lỗi khác: Hãy thử thao tác lại lần nữa. Nếu không thành công, vui lòng liên hệ 1900 6034 để được hỗ trợ. 

  

 

 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN:

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk