Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

QUẢN LÝ DANH SÁCH SẢN PHẨM

Hướng dẫn này miêu tả chi tiết các thông tin ở phần Danh Mục Sản Phẩm giúp bạn có thể làm quen với hệ thống Seller Center. 

 

1. Phân loại sản phẩm: 

Sản phẩm được phân loại theo 2 mô hình vận hành mà bạn kí kết với Tiki: Fulfillment by Tiki và Seller Backorder. 

Con số nằm trong () bên cạnh thể hiện số lượng sản phẩm kinh doanh theo mô hình đó. 

Lưu ý: Bạn có thể thấy có sự chênh lệch khi so sánh tổng lượng sản phẩm ở mục Tất cả với tổng Fulfillment By Tiki và Backorder, điều đó nghĩa là một vài sản phẩm của bạn đang bị ngừng kinh doanh trên Tiki nên không được đưa vào bất cứ mô hình nào phù hợp. 

 

2. Mã sản phẩm: 

Hiện Tiki đang thể hiện 5 loại mã bên dưới tên sản phẩm. Mỗi loại mã có ý nghĩa như sau:

* ID: mã ID của sản phẩm

* Mã sản phẩm (Product Code): mã mà bạn tự cài đặt khi tạo sản phẩm mới, dùng để quản lý nội bộ ở công ty mình. 

* SSKU (Seller Stockkeeping Unit): mã hệ thống Tiki tạo ra để định danh sản phẩm của bạn với các sản phẩm cùng loại của những nhà bán hàng khác 

* Master ID: mã ID của sản phẩm đại diện 

* Master SKU (Master Stockkeeping Unit): mã hệ thống Tiki tạo ra để định danh sản phẩm đại diện 

 

Tiki quy định việc hiển thị sản phẩm trên sàn là tất cả nhà bán cùng bán 1 sản phẩm sẽ được hiển thị chung khi khách hàng tìm kiếm. 

 

Hình ảnh, nội dung, thông tin chi tiết sản phẩm, tên sản phẩm...được sử dụng chung với nhau và do Tiki quản lý. Master SKU chứa các thông tin chung này. Seller SKU chứa các thông tin riêng của từng nhà bán hàng như giá, tồn kho, bảo hành...

Để chỉnh sửa thông tin Mã Sản Phẩm và cập nhật Mincode/Barcode, chọn [Thao tác] > [Xem chi tiết]

 

Nhấp vào nút hình cây viết để có thể chỉnh sửa.

 

3. Thay đổi giá bán:

Để việc kiểm soát giá tốt nhất, hệ thống đã hiển thị sẵn chi phí mà Tiki thu và lợi nhuận mang về mỗi khi bạn cập nhật giá bán mới. 

Ấn vào mũi tên bên dưới Giá bán để hiển thị thông tin chi tiết Giá Niêm Yết và % Giảm Giá so với Giá Niêm Yết. 

 

Để thay đổi giá, Ấn [Thao tác] > [Chỉnh sửa giá]

Nhập thông tin Giá bán mới, hệ thống sẽ tính toán lại các khoản phí để bạn dễ dàng quyết định. Ấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: nếu sản phẩm của bạn đang tham gia chương trình khuyến mãi, Tiki sẽ tạm khoá chức năng này. Liên hệ 1900-6034 để được hỗ trợ. 

 

4. Tạm ngừng bán:

Trong một số trường hợp bạn cần ngưng bán một sản phẩm bất kì, chọn [Thao tác] > [Bật/Tắt sản phẩm]. Thông báo yêu cầu xác nhận sẽ hiện ra và ấn [Xác nhận] nếu bạn đã chắc chắn với quyết định của mình. 

Sản phẩm đang bị tắt sẽ không hiển thị trên website Tiki.vn.

Lưu ý: nếu sản phẩm của bạn đang tham gia chương trình khuyến mãi, Tiki sẽ tạm khoá chức năng này. Liên hệ 1900-6034 để được hỗ trợ. 

 

5. Tồn kho: 

Nếu hình thức bán hàng là Fulfillment by Tiki, sản phẩm phải có tồn trong kho Tiki mới được phép kinh doanh. Số lượng tồn này thể hiện ở cột "Tồn kho Tiki". Khi có đơn hàng mới, SL này sẽ tự động bị trừ dần. Và nếu đơn hàng bị huỷ, SL này sẽ được cộng lại. 

Nếu hình thức bán hàng là Backorder by Tiki. Sản phẩm phải có "Tồn kho nhà bán" mới được phép kinh doanh. Số tồn này do bạn thiết lập và được thể hiện ở cột "Tồn kho nhà bán". 

Danh_sa_ch_sa_n_pha__m_1.png

 

6. Xuất Danh sách sản phẩm ra tập tin Excel: 

Để tiện hơn cho nhu cầu quản lý số lượng lớn sản phẩm, hệ thống  cho phép bạn xuất danh sách sản phẩm ra tập tin Excel. 

Trước tiên bạn cần điều chỉnh [Hiển thị] tối đa số lượng sản phẩm trên 1 trang phù hợp với tổng lượng sản phẩm của mình. Tối đa 100 sản phẩm/trang. Ấn [Xuất danh sách sản phẩm] > [Theo mẫu danh sách sản phẩm cơ bản]. 

Tính năng này cũng được sử dụng để Cập nhật hàng loạt thông tin trên sản phẩm sẽ được hướng dẫn ở chủ đề Cập nhật danh sách sản phẩm hàng loạt

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA: 

  • Phí Tiki thu được bôi đỏ: Có thể phí Tiki thu đang có sai sót. Hệ thống đang cảnh báo. Tiki sẽ chủ động kiểm tra và xử lý lỗi này để tính đúng phí cho bạn. Để xem chi tiết Phí Tiki thu, ấn vào nút mũi tên.
  • Mất hình sản phẩm: Hệ thống chưa update kịp hình ảnh hoặc sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện nội dung. Vui lòng chờ đợi. 

 

CÁC CHỦ ĐỂ LIÊN QUAN: 

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk