Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn đọc báo cáo thống kê

Mục tiêu của tính năng Báo cáo thống kê:

 • Gian hàng có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin tổng hợp về đơn hàng phát sinh trong ngày, các đơn hàng tồn đọng chờ xử lý
 • Gian hàng có thể theo dõi được tình hình Lợi nhuận theo ngày, theo tuần, theo tháng cùng với số lượng đơn hàng
 • Bạn có thể theo dõi tồn kho sản phẩm, sức bán và gợi ý đặt hàng 
 • Bạn có thể theo dõi top sản phẩm bán chạy cũng như đánh giá của khách hàng 

Đây cũng là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất Tiki cung cấp cho bạn, giúp bạn hiểu biết sâu sắc về tình hình kinh doanh của gian hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. 

 

Ở thanh menu, chọn Thống kê, màn hình hiển thị các báo cáo như sau:

 

1. TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG:

Tổng hợp số liệu về các đơn hàng với các trạng thái vận hành bao gồm:

- Đơn hàng chờ xác nhận

- Đơn hàng chờ lấy hàng

- Đơn hàng chờ đóng gói

 

2. TOP 10 SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 • Thống kê theo thời gian: Tuần, Tháng, 03 tháng gần nhất hoặc 06 tháng gần nhất.
 • Thống kê theo chỉ số: Lợi nhuận (Doanh thu trừ các khoản phí Tiki thu), Sản lượng, Số đơn hàng
 • Chỉ tính trên các đơn hàng đã xuất ra khỏi kho Tiki
 • Sản lượng: Tổng số lượng sản phẩm bán ra

 

3. BÁO CÁO BÁN HÀNG TỔNG HỢP

Báo cáo thống kê theo:

 1. Danh mục
 2. Chu kỳ tổng hợp
 3. Thời gian thống kê

Với các thông tin:

 • Doanh thu: Tổng giá trị tính trên các đơn hàng hoàn thành bao gồm các giao dịch điều chỉnh, bao gồm các giao dịch RMA. Được hiểu là Tổng doanh thu của Seller.
 • Phí Tiki thu: Tổng các loại chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo, đã sao kê hoặc đang chờ sao kê
 • Lợi nhuận: Doanh thu - Phí Tiki thu
 • Sản lượng: Tổng số đơn vị hàng bán ra trừ số lượng hàng trả lại
 • Đơn hàng hoàn thành: Tổng số đơn hàng hoàn thành
 • Doanh thu bình quân đơn hàng: Doanh thu / Đơn hàng hoàn thành
 • %Lợi nhuận / Doanh thu: Lợi nhuận / Doanh thu

 

4. BÁO CÁO THEO NGÀNH HÀNG

Có thể chọn xem theo từng loại Danh mục trong danh sách theo thời gian thống kê được chọn.

Doanh thu được tính dựa trên các đơn hàng hoàn thành và chỉ lấy giá bán của sản phẩm. Được hiểu là doanh thu sức bán của bạn. Thông thường doanh thu sẽ cao hơn một chút so với doanh thu thực tế (do bị trừ phí xử lý RMA hoặc khác). 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk