Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm sao để tôi biết được sản phẩm mình muốn mua có áp dụng dịch vụ TikiNOW – Giao nhanh hay không?

Những sản phẩm có áp dụng dịch vụ TikiNOW – Giao nhanh sẽ có logo TikiNOW >> Giao nhanh ở bên cạnh hình sản phẩm (như hình) và thông tin về dịch vụ giao hàng TikiNOW trong phần thông tin sản phẩm.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk