Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm sao để tôi biết được sản phẩm mình muốn mua có áp dụng dịch vụ giao hàng 2 tiếng hay không?

Những sản phẩm có áp dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong 2 tiếng sẽ có logo vòng tròn 2h ở bên cạnh hình sản phẩm và thông tin về dịch vụ giao hàng 2 tiếng trong phần thông tin sản phẩm.

logo_giao_hang_2h.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk