Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Có bao nhiêu sản phẩm TikiNOW – Giao nhanh trên Tiki?

Dịch vụ TikiNOW hiện tại có đầy đủ sản phẩm thuộc các nhóm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, quà tặng cho các dịp quan trọng, các sản phẩm mới ra mắt nhằm phục vụ cho nhu cầu nhận hàng nhanh khi khách hàng cần. Hàng trăm ngàn sản phẩm đang có trên Tiki và luôn được cập nhật thêm mới mỗi ngày.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk