Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ giao hàng TikiNOW áp dụng vào những thời gian nào?

 

Dịch vụ TikiNOW - Giao nhanh có thời gian dự kiến giao như sau:

Thời gian đặt hàng Dự kiến nhận hàng
Từ 08:01 → 09:00 Trước 11:00 cùng ngày
Từ 09:01 → 10:00 Trước 12:00 cùng ngày
Từ 10:01 → 11:00 Trước 13:00 cùng ngày
Từ 11:01 → 12:00 Trước 14:00 cùng ngày
Từ 12:01 → 13:00 Trước 15:00 cùng ngày
Từ 13:01 → 14:00 Trước 16:00 cùng ngày
Từ 14:01 → 15:00 Trước 17:00 cùng ngày
Từ 15:01 →16:00 Trước 18:00 cùng ngày
Từ 16:01 → 17:00 Trước 20:00 cùng ngày
Từ 17:01 → 18:00 Trước 21:00 cùng ngày
Từ 18:01 → 19:00 Trước 21:00 cùng ngày
Từ 19:01 → 08:00 Trước 10:00 ngày tiếp theo
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk