Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Trong trường hợp giỏ hàng của tôi vừa có sản phẩm được giao trong 2 tiếng vừa có sản phẩm không được giao trong 2 tiếng thì tôi sẽ nhận hàng khi nào?

Trong trường hợp đơn hàng của bạn vừa có sản phẩm được giao trong 2 tiếng vừa có sản phẩm không được giao trong 2 tiếng thì cả đơn hàng sẽ được áp dụng gói giao hàng tiêu chuẩn (giao thường).

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk