Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Trong trường hợp giỏ hàng của tôi vừa có sản phẩm TikiNOW - Giao nhanh, vừa có sản phẩm giao tiêu chuẩn thì tôi sẽ nhận hàng khi nào?

Trong trường hợp đơn hàng của bạn vừa có sản phẩm TikiNOW, vừa có sản phẩm giao hàng tiêu chuẩn thì bạn sẽ được lựa chọn giao sản phẩm TikiNOW trước, hoặc đợi giao cùng ngày với các sản phẩm giao tiêu chuẩn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk