Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Cước phí giao hàng TikiNOW - Giao nhanh là bao nhiêu? 1 đơn hàng có quy định số sản phẩm tối đa hay giới hạn trọng lượng tối đa của đơn hàng không?

Hiện tại Tiki đang áp dụng mức phí đồng nhất là 29.000 đồng cho 1 đơn giao hàng nhanh TikiNOW, bất kể trọng lượng của đơn hàng, và không giới hạn số sản phẩm trong 1 đơn hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk