Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Thời gian nhận được Tiki Xu

Tiki.vn sẽ chuyển Tiki Xu vào tài khoản của Quý Khách khi cần bồi hoàn Tiki Xu từ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cho những trường hợp đổi trả. Do đó, Tiki Xu sẽ được duyệt ngay sau Tiki.Vn xử lý hoàn tất yêu cầu đổi trả.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk