Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Tiki có liên hệ trước khi giao hàng không?

Bộ phận giao hàng của Tiki hoặc Đối tác giao hàng của Tiki sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách trước khi giao hàng khoảng 10 - 15 phút.

Trong trường hợp nỗ lực giao hàng trong ngày chưa thành công, Tiki sẽ gởi thông báo đến quý khách qua email và hẹn thời gian giao hàng tiếp theo.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk