Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Trả - Hoàn tiền sản phẩm lỗi ngoại quan

I. Điều kiện trả sản phẩm:

Khi nhận được sản phẩm bị hư hại do quá trình vận chuyển hoặc có lỗi ngoại quan (lỗi hình thức bên ngoài quan sát được bằng mắt, không phải lỗi kỹ thuật), quý khách cần phản hồi lại cho Tiki.vn trong vòng 48 giờ kể từ lúc đơn hàng giao tới. Trường hợp, nếu đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và khách hàng, Tiki.vn sẽ không đồng ý đổi - trả sản phẩm trong mọi điều kiện.

  • Nếu quý khách vẫn có nhu cầu với sản phẩm, Tiki.vn sẽ hỗ trợ xử lý theo trường hợp: đổi sản phẩm.
  • Nếu khách hàng không còn nhu cầu với sản phẩm, Tiki.vn hỗ trợ hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm.

II. Phương thức hoàn tiền & Phí xử lý:

  1. Quý khách sẽ không bị tính bất kỳ một loại phí nào khi thực hiện giao dịch này, cả phí vận chuyển gửi về cho Tiki.vn.
  2. Phương thức hoàn tiền:
    - Tiki.vn tiến hành hoàn tiền theo phương thức chuyển khoản hoặc Tiki Xu (tiền điện tử có giá trị tương đương) sau khi nhận được sản phẩm trả về của Khách hàng.
    Vui lòng tham khảo thêm Thời gian hoàn tiền.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk