Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Tôi muốn thêm/bớt sản phẩm, thay đổi địa chỉ giao hàng?

Khi đã đặt hàng thành công, quý khách có thể truy cập vào tài khoản, bấm vào dòng "Đơn hàng của tôi" hoặc kiểm tra email để kiểm tra lại thông tin đơn hàng. 

Trong trường hợp cần chỉnh sửa cho đơn hàng, quý khách có thể liên hệ với Tiki Care bằng cách vào trang "Gửi yêu cầu" và cung cấp thông tin chi tiết gồm:

  • Mã số đơn hàng
  • Tên sản phẩm/địa chỉ mới và nhu cầu cần chỉnh sửa

*Tiki Care sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi qua email quý khách đã đăng ký khi gửi yêu cầu.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk