Tôi có thể yêu cầu giao theo thời gian cụ thể, giao vào chủ nhật hoặc trên lầu/phòng chung cư không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.