Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Trả - Hoàn tiền sản phẩm lỗi sản xuất

Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi sản xuất, Tiki sẽ hỗ trợ dựa vào thời gian quý khách phản hồi thông báo lỗi sản phẩm đến Tiki cụ thể như sau:

1. Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm Tiki giao hàng thành công:

Tiki hỗ trợ đổi mới sản phẩm hoặc trả - hoàn tiền 100% đối với mặt hàng Điện tử, Điện gia dụng, Phụ kiện điện tử

2. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Tiki giao hàng thành công:

Tiki hỗ trợ đổi mới sản phẩm hoặc trả - hoàn tiền 100% đối với mặt hàng các mặt hàng còn lại không thuộc nhóm hàng điện tử, điện gia dụng, phụ kiện điện tử.

*Thông tin tóm tắt về chính sách đổi trả đã được đăng tải ở https://tiki.vn/doi-tra-de-dang. Tiki.vn cũng sẽ có thông báo qua email khi đã nhận được sản phẩm từ quý khách gởi về. 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk