Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hủy đơn hàng

Quý khách có thể thực hiện hủy đơn hàng đã đặt ở website nếu đơn hàng đang trong quá trình xử lý.

Các bước để hủy đơn hàng:

1. Đăng nhập vào tài khoản

Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản đã đặt đơn hàng. 

2. Sau đó, quý khách vui lòng bấm vào "Đơn hàng của tôi" và bấm vào mã đơn hàng 

 

3. Chọn tính năng "Hủy đơn hàng" ở cuối trang thông tin đơn hàng 

 

4. Chọn lý do và thực hiện thao tác hủy

  

*Lưu ý: Mã giảm giá và ưu đãi sẽ không còn hiệu lực cho đơn hàng tiếp theo. Qúy khách vui lòng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện hủy đơn hàng. 

Cần thêm thông tin hỗ trợ hoặc gặp khó khăn khi hủy đơn hàng, quý khách vui lòng liên hệ với Tiki Care tại: "Gửi yêu cầu".

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk