Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Tôi có thể đổi phương thức thanh toán cho đơn hàng không?

Quý khách có thể tự thao tác đổi phương thức thanh toán ngay tại website Tiki.vn, cho đơn hàng khi đơn hàng đã thanh toán trước nếu chưa tiến hành xử lý. 

Các bước để đổi phương thức thanh toán:

1. Đăng nhập vào tài khoản đã đặt hàng

2. Vào phần đơn hàng của tôi và bấm vào đơn hàng cần chỉnh sửa

 

3. Bấm "Thanh toán lại" trong phần "Phương thức thanh toán"

 

4. Chọn lại phương thức thanh toán và bấm "Thanh toán lại" để hoàn tất đơn hàng. 

Ở bước này, quý khách vẫn có thể chọn "Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng" và bấm "Thanh toán lại" để hệ thống cập nhật thông tin. Khi chọn phương thức thanh toán này, quý khách sẽ thanh toán trực tiếp với nhân viên giao nhận khi nhận hàng. 

 

*Lưu ý: trong trường hợp gặp khó khăn trong việc thanh toán lại cho đơn hàng, quý khách có thể sử dụng tính năng "Hủy đơn hàng" ở cuối trang thông tin đơn hàng để hủy đơn hàng và đặt lại đơn hàng mới với phương thức thanh toán mà quý khách có nhu cầu. 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk