Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Giới thiệu tổng quan hệ thống Seller Center

Seller Center là trung tâm xử lý đơn hàng nhằm giúp Nhà bán quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm và tìm hiểu các thông tin liên quan đến chính sách, quy trình.

Chức năng của hệ thống Seller Center bao gồm:

I. Trang chủ: 

Trang chủ bao gồm: 

  1. Các báo cáo: giúp Nhà bán kiểm soát lợi nhuận, tồn kho và chất lượng vận hành tốt hơn.
  2. Chương trình khuyến mãi: là các chương trình Tiki đang chạy, nhà bán có thể tìm hiểu để đăng ký tham gia.
  3. Thông báo: Các thông báo về chính sách, quy trình, ưu đãi, chương trình khuyến mãi dành cho Nhà bán, được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần nhất.
  4. Thanh công cụ: Tổng hợp các công cụ giúp Nhà bán quản lý hoạt động kinh doanh của mình

II. Mục thông báo:

  • Mục thông báo là tổng hợp các thông báo của Tiki về chính sách, quy định, quy trình vận hành mới, thời gian hoạt động,…
  • Khi có một thông báo mới, ngoài hiển thị trên hệ thống Seller Center, Tiki sẽ gửi email cho Nhà bán. Nhà bán vui lòng thường xuyên kiểm tra hòm thư “Spam” để tránh lỡ các thông tin quan trọng.

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk