Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn mở nhà bán mới

Để xem thông tin chi tiết, nhà bán có thể tham khảo tài liệu đính kèm

Điều kiện hợp tác

Quy trình mở nhà bán mới

Để đăng ký bán hàng trên Tiki, Nhà bán vui lòng truy cập https://tiki.vn/ban-hang-cung-tiki

Quy trình đăng bán sản phẩm mới

Hồ sơ pháp lý của sản phẩm

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

1. Quy chế hoạt động của SGD TMĐT Tiki.vn

2. Chính sách đăng bán sản phẩm

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk