Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn quản lý Trang cửa hàng

I. Trang cửa hàng là gì?

 • Trang cửa hàng cho phép hiển thị cửa hàng của bạn bao gồm danh mục sản phẩm, banner, các sản phẩm.
 • Tạo cảm giác tin cậy hơn cho khách hàng khi ghé thăm cửa hàng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm của cửa hàng.
 • Để tạo trang cửa hàng, Nhà bán cần quản lý hiển thị của trang cửa hàng và danh mục sản phẩm.

 

II. Quản lý hiển thị Trang cửa hàng - Quản lý Banner

 • Để quản lý trang cửa hàng, nhà bán truy cập sellercenter.tiki.vn -> "Trang cửa hàng"
 • Để tạo 1 trang cửa hàng cần xây dựng danh mục sản phẩm bằng công cụ tạo collection.
 • Nhà bán cần có thể hiển thị tối đa 05 banner cho cửa hàng. Banner cần được thiết lập thời gian chạy.
 • Nhà bán có thể chỉnh sửa, hiện/ẩn hoặc xóa banner tùy mong muốn

 • Banner cần tuân thủ theo quy định về định dạng và kích thước của Tiki để đảm bảo hiển thị tốt nhất trên website
 • Khi ấn “Thêm banner” nhà bán sẽ được hướng dẫn cụ thể.

III. Quản lý Danh mục sản phẩm của Trang cửa hàng

Để quản lý danh mục sản phẩm, Nhà bán truy cập sellercenter.tiki.vn -> Collection

1. Thêm danh mục sản phẩm mới:

 

Lưu ý:

 • Danh mục ở trạng thái tắt sẽ không hiển thị trên collection

2. Sửa danh mục sản phẩm đã tạo:

 

2. Thêm sản phẩm mới:

 • Để tạo sản phẩm cho các danh mục sản phẩm, Nhà bán chọn danh mục sản phẩm -> chọn tab “Sản phẩm”.
 • Nhà bán có thể import sản phẩm hoặc thêm chi tiết từng sản phẩm

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk