Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Chính sách đăng bán sản phẩm

ĐIỀU 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TIKI

1.1 Quyền của Tiki

 • Có quyền yêu cầu Nhà bán cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Hàng Hóa và được phép sử dụng các thông tin này phục vụ cho việc giới thiệu, bán Hàng Hóa trên Website Tiki.vn, nghiên cứu/bổ sung các tiện ích, dịch vụ GTGT khác và/hoặc phục vụ các công việc khác của Website Tiki.vn nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ của Website Tiki.vn;
 • Có quyền yêu cầu Nhà bán cung cấp các hình ảnh và thông tin mô tả của Hàng Hóa, phù hợp với yêu cầu/tiêu chuẩn của Tiki và thỏa thuận của hai bên để đăng tải trên Website Tiki.vn;

1.2 Nghĩa vụ của Tiki

 • Đảm bảo quyền được mở gian hàng của Nhà bán trên website Tiki.vn và cung cấp cho Nhà bán một tài khoản duy nhất để đăng nhập vào “Trung tâm bán hàng” để quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh;
 • Hỗ trợ, hướng dẫn và cung cấp các tài liệu liên quan để nhà bán có thể mở gian hàng, khởi tạo sản phẩm và thực hiện việc mua bán hàng hóa trên website tiki.vn.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ BÁN

2.1 Quyền của Nhà bán

 • Có quyền sử dụng các tính năng, tiện ích gắn liền với tài khoản nhà cung cấp trên Trung Tâm Bán Hàng cũng như các dịch vụ do Tiki cung cấp trên Website Tiki.vn;

2.1 Nghĩa vụ của Nhà bán

 • Cung cấp hình ảnh và thông tin mô tả của Hàng Hóa, phù hợp với yêu cầu/tiêu chuẩn của Tiki và thỏa thuận của hai bên để đăng tải trên Website Tiki.vn;
 • Đảm bảo hàng hóa bán trên Sàn TMĐT phải thõa mãn tất cả các điều kiện sau:

(a) Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;

(b) Hàng hóa được phân phối hợp pháp và đủ điều kiện kinh doanh (chất lượng, giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đối với từng loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể.;

(c)   Không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm lưu thông, phân phối theo quy định pháp luật;

(d)  Đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu là 2/3 thời hạn sử dụng kể từ ngày giao hàng cho người tiêu dùng;

(e)  Hàng hóa không vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc bất kì quyền nào khác của bất kì bên thứ ba;

(f)   Hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm kinh doanh trên Sàn TMĐT;

(g) Hàng hóa không phải là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, bị hư hỏng, lỗi.... Bao bì, đóng gói phải theo đúng các tiêu chuẩn và mẫu mã của Nhà sản xuất.

(h) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật.

 • Đảm bảo có hàng bán trên Sàn TMĐT. Nếu hết hàng, phải lập tức cập nhật trạng thái hết hàng trên sàn TMĐT. Nhà bán chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp các thông tin về tình trạng Hàng hóa/Dịch vụ của Nhà bán cung cấp không chính xác dẫn đến Khách Hàng đã đặt hàng nhưng không còn Hàng Hóa/Dịch Vụ để cung cấp.
 • Đảm bảo Hàng hóa phải tương ứng với số lượng, chất lượng, chủng loại, mã sản phẩm, vv…, mọi thông tin đã nêu trên sàn TMĐT;
 • Giá bán được niêm yết trên TIKI là giá cuối cùng mà Nhà bán bán cho Khách Hàng đã bao gồm nhưng không giới hạn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), vv…mức thuế suất của mỗi loại thuế sẽ theo chính sách tính thuế suất của Bên Cung Ứng Dịch Vụ và theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Cung cấp cho Tiki các giấy tờ liên quan đến hàng hóa sau khi Tiki có yêu cầu nhưng chậm nhất không quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Tiki
 • Bằng nguyên tắc đạo đức kinh doanh, Nhà bán không được lợi dụng việc mở Gian hàng trên Sàn TMĐT để thực hiện các hành vi sau:

(a)  Có hành vi lừa dối Khách Hàng bằng việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền của bên thứ ba;

(b)  Lợi dụng việc bán hàng trên Sàn TMĐT để bán các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(c)   Thực hiện các hành vi quảng cáo không đúng sự thật.

(d) Tiến hành các hoạt động khuyến mại mà không thông báo, đăng ký về chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật.

(e) Tự ý dùng thông tin Khách Hàng để bán hàng không thông qua sàn TMĐT Tiki.vn hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của Khách Hàng

 • Cung cấp cho người mua những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho Tiki nội dung các chính sách đổi trả của mình và đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng và tuân thủ theo chính sách đổi trả của Tiki được ban hành tại từng thời điểm. Việc giải quyết các dịch vụ sau bán hàng và đổi trả, bồi thường cho Khách Hàng theo chính sách của Tiki được nêu tại Phụ Lục 03 của Hợp Đồng này;
 • Miễn trừ trách nhiệm cho Tiki và bồi thường cho Tiki và/ hoặc bất kì bên thứ ba toàn bộ thiệt hại phát sinh do các vấn đề liên quan đến chất lượng Hàng Hóa và/hoặc xuất xứ của Hàng Hóa và/hoặc vi phạm của Nhà bán do không tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tiki, các quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bằng việc đăng ký gian hàng trên TIKI, Nhà bán có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các Quy chế, Chính Sách và Điều khoản sử dụng Sàn TMĐT được công bố trên website Tiki.vn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

1. Quy chế hoạt động của SGD TMĐT Tiki.vn

2. Hướng dẫn mở nhà bán mới

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk