Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho khách hàng

  • Trường hợp Khách hàng chọn xuất hóa đơn khi đặt đơn mua hàng hóa, Nhà bán cần đảm bảo xuất hóa đơn cho khách hàng trong vòng 07 ngày.
  • Trường hợp khách hàng không còn nhu cần xuất hóa đơn, Nhà bán hàng ghi chú “Khách hàng không còn nhu cầu xuất hóa đơn” vào mục “Số hóa đơn” và chuyển trạng thái đã “xuất hóa đơn”.
  • Hệ thống sẽ tự động tính phí phạt cho các hóa đơn không được chuyển/ hoặc chuyển trễ sang trạng thái “Xuất hóa đơn”.

1. Bước 1: Điền số hóa đơn hoặc ghi chú (1)

Nhà bán hàng vào mục “Hóa đơn” điền số hóa đơn hoặc ghi chú tại mục “Số hóa đơn”

Nhà bán hàng lưu và xác nhận thông tin đã điền ở mục “Số hóa đơn”

2. Bước 2: Chuyển trạng thái đã xuất hóa đơn

Nhà bán hàng chuyển trạng thái đã xuất hóa đơn sau khi đã điền thông tin vào mục “Số hóa đơn”

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk