Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn tạo Coupon và tham gia CTKM

I. Giới thiệu mục "Quảng cáo" trên Seller Center

Mục “Quảng cáo” giúp nhà bán tạo coupon khuyến mãi, cài đặt giảm giá sản phẩm và tham gia các chương trình khuyến mãi của Tiki

II. Hướng dẫn tạo Coupon khuyến mãi của Nhà bán

Trường hợp Nhà bán muốn tạo các chương trình khuyến mãi cho khách hàng, Nhà bán có thể thao tác như sau:

 • Bước 1: Truy cập sellercenter.tiki.vn -> “Quảng cáo” -> “Danh sách coupon”
 • Bước 2: Chọn “Tạo mới”
 • Bước 3: Điền thông tin coupon 
 • Bước 4: Kiểm tra trạng thái coupon 

III. Hướng dẫn cài đặt giảm giá

Để thiết lập chương trình khuyến mãi Giá Đặc Biệt, Nhà bán có 02 cách:

 • Cách 1: Vào “Quảng cáo “ -> chọn “Cài đặt giảm giá”.
 • Cách 2: Vào “Quảng cáo” -> chọn “ Danh sách giảm giá” -> Chọn “ Tạo giảm giá” hoặc “ Tải mẫu import giảm giá”

Nhà bán có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm các sản phẩm đang chạy giảm giá


Tại Cài đặt giảm giá, nhà bán có thể chọn 01 trong 02 cách:

 • Cách 1: Thêm chi tiết giảm giá từng sản phẩm

Cách 2: Import danh sách giảm giá theo mẫu có sẵn

LƯU Ý:

 • Sản phẩm bắt buộc phải có tồn kho >0 và ở trạng thái “bật” ở thời điểm chạy giảm giá.
 • Thời gian bắt đầu giảm giá không được phép lấy thời gian hiện tại.
 • Thiết lập số lượng giảm giá tối đa Nhà bán hàng mong muốn.
 • “SL giới hạn” là số lượng sản phẩm tối đa Nhà bán hàng cho phép khách hàng mua trong giỏ hàng của mình.
 • Giá bán mới sẽ cập nhật trong Danh sách sản phẩm ở mục “Sản phẩm”

III. Hướng dẫn tham gia chương trình khuyến mãi của Tiki 

 • Để tham gia các chương trình khuyến mãi của Tiki, Nhà bán chọn “ Quang cáo” -> “Chương trình khuyến mãi”
 • Tai đây, Nhà bán chọn các chương trình và chọn “Tham gia”
 • Nhà bán có thể kiểm tra các chương trình theo các trạng thái trong từng mục “Chưa chạy”, “Đang chạy”, “Đã dùng”

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk