Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Mô hình Lưu kho Tiki (FBT)

1. Mô hình Lưu kho Tiki là gì?

 • Là mô hình vận hành khi đó Nhà bán kí gửi hàng hoá vào kho Tiki trước khi kinh doanh.
 • Tiki sẽ chịu trách nhiệm bảo quản, lấy hàng, đóng gói và giao đến Khách Hàng cũng như nhận lại hàng hoá bị trả về từ Khách Hàng.
 • Nhà bán chỉ được bán những mặt hàng có tồn kho vật lí tại kho Tiki.

2. Quy trình đơn hàng

 

3. Quy trình xử lý trong trường hợp giao hàng không thành công

Nếu đơn hàng bị hủy, Tiki sẽ xử lý như sau:

Bước 1: Tiki tạo phiên thu hồi đơn hàng

Bước 2: Tiki kiểm tra tình trạng hàng hóa:

 • Sản phẩm có thể bán mới: Nhập kho, tăng tồn để xử lý cho đơn hàng khác
 • Sản phẩm không thể bán mới: Tiki xử lý đổi trả cho nhà bán (và bồi thường nếu sản phẩm bị hư hỏng do lỗi Tiki)

Cam kết về thời gian xử lý:

STT

Hoạt động

Bên chịu trách nhiệm

Cam kết thời gian

1

Tạo Phiếu rút hàng

Nhà Bán

Khi nhà Bán muốn rút hàng

2

Xử lý Phiếu rút hàng

Tiki

Xử lý ngay khi Nhà Bán tạo phiếu rút hàng. Tối đa 2 ngày làm việc

3

Trả hàng

·Nhà Bán qua lấy hàng

Trong vòng 72 giờ kể từ khi Tiki gửi thông báo, nếu Nhà bán không qua lấy hàng, Tiki sẽ không chịu trách nhiệm với hàng hóa trong trường hợp mất mát, hư hỏng, sự cố.

3. Quy trình gửi hàng vào kho Tiki

Bước 1 – Tạo phiếu gửi hàng cho các đơn hàng FBT tại Seller Center

 • Tại màn hình “Phiếu gửi hàng” ở Seller Center, Nhà bán tạo mới phiếu gửi hàng. Phiếu gửi hàng lúc này tự động thiết lập phương thức lấy hàng “Nhà cung cấp tự vận chuyển”.
 • Nhà bán lựa chọn kho gửi và ngày dự kiến gửi hàng và kết thúc bằng cách nhấn nút “Thêm mới

Bước 2 – Xác nhận phiếu gửi hàng

 • Màn hình phiếu gửi hàng lúc này hiển thị danh sách phiếu gửi hàng đã được tạo. Các phiếu gửi hàng mới sẽ có trạng thái “đang chỉnh sửa”.
 • NB chọn “Thao tác” -> “Chi tiết” để xác nhận các phiếu gửi hàng ở trạng thái “đang chỉnh sửa”.

 • Tại màn hình Chi tiết phiếu gửi hàng, Nhà bán kiểm tra thông tin sản phẩm, chọn “Xác nhận” để hoàn tất, chọn “xóa” để hủy phiếu gửi hàng.
 • Sau khi nhấn “xác nhận”, trạng thái phiếu gửi hàng chuyển sang “Chờ nhận hàng”. Ở trạng thái này, Nhà bán có thể In Phiếu gửi hàng trực tiếp.

Bước 3 – Gửi hàng tới kho Tiki. Tại cửa nhận hàng, kho Tiki sẽ kiểm tra giấy tờ và hàng hóa.

 • Nếu giấy tờ đủ, đúng và hàng hóa thỏa mãn điều kiện về chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn về hàng hóa và tiêu chuẩn nhập kho Tiki, Tiki sẽ ký nhận phiếu gửi hàng 02 bản. 
 • Nếu giấy tờ chưa đủ hoặc có sai sót, hàng hóa khong đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và đóng gói, Tiki sẽ trả hàng lại Nhà bán.

3. Quy trình rút hàng vào kho Tiki

Bước 1 – Nhà bán tạo phiếu rút hàng

 • Tại màn hình “Phiếu rút hàng” ở Seller Center, Nhà bán tạo mới phiếu rút hàng.
 • Nhà bán lựa chọn kho nhận hàng rút và ngày dự kiến rút hàng, kết thúc bằng cách nhấn nút “Thêm mới”.
 • Phiếu rút hàng mới có trạng thái “đang chỉnh sửa”

Bước 2 – Xác nhận phiếu rút hàng

 • Nhà bán chọn “Thao tác” -> “Chi tiết” để xác nhận các phiếu rút hàng ở trạng thái “đang chỉnh sửa”.
 • Nhà bán kiểm tra thông tin sản phẩm -> Chọn “Lưu và gửi” để hoàn tất, chọn “xóa” để hủy. Lúc này, trạng thái phiểu rút hàng chuyển sang “Đang xử lý”.

Bước 3 – Nhà bán tới kho Tiki lấy hàng

 • Khi phiếu rút hàng ở trạng thái “Chờ nhận hàng”.
 • Sau khi Nhà bán đã nhận hàng, trạng thái phiếu rút hàng chuyển sang “Xử lý xong” và kết thúc.

Lưu  ý: Nhà bán đến kho Tiki để nhận hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi Tiki gửi email. Nếu quá thời hạn 72 giờ mà Nhà bán không qua lấy hàng, Tiki không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa có sự cố, hư hỏng, mất mát

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk