Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn quản lý thông tin nhà bán

I. Cài đặt thông tin Nhà bán hàng – Mục “Nhà cung cấp”

Bước 1: Sellercenter.tiki.vn -> Nhà cung cấp -> Thao tác -> Xem chi tiết

Bước 2: Kiểm tra thông tin cơ bản đã đăng ký với Tiki. Trong trường hợp cần thay đổi thông tin, logo, Nhà bán vui lòng liên hệ qua tổng đài “1900 6034” để được hướng dẫn.

Lưu ý:

  • Nhà bán có thể chủ động thay đổi thông tin người liên hệ tại mục “Người liên hệ” -> Thêm mới.
  • Nhà bán cũng có thể tra cứu thông tin người phụ trách của Tiki tại trang này.

II. Cài đặt thêm/bớt/phân quyền người dùng – Mục “Tài khoản”

Nhà bán truy cập sellercenter.tiki.vn -> Tài khoản -> Quản lý nhóm/Quản lý người dùng

  1. Quản nhóm:
  • Giúp Nhà bán phân quyền theo từng nhóm người dùng với vai trò khác nhau.
  • Để thêm người dùng, Nhà bán chọn nhóm người dùng -> Tạo người dùng -> Thêm người dùng
  1. Quản người dùng:
  • Giúp nhà bán quản lý thông tin các người dùng và cài đặt mật khẩu

 

III. Hướng dẫn cài đặt kho Nhà bán – mục “Kho cung cấp”

  • Để thay đổi các thông tin liên quan đến Kho Nhà cung cấp, Nhà bán truy cập sellercenter.tiki.vn -> chọn “Kho cung cấp”
  • Tại đây, Nhà bán có thể xem thông tin kho, “Thêm kho mới” hoặc “Dừng hoạt động” kho cũ

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk