Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Mô hình Backorder

1. Mô hình Backorder là gì?

 • Mô hình vận hành Backorder là một trong những phương thức của gói dịch vụ vận hành theo nhu cầu (On Demand Fulfillment – ODF).
 • Với mô hình này, Tiki cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà bán:
 • Xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng, Vận chuyển lấy hàng và giao hàng cho khách hàng, Xử lý hàng trả về và Xử lý các yêu cầu đổi/trả/bảo hành của khách hàng thay cho Nhà bán
 • Tiki KHÔNG cung cấp dịch vụ lưu trữ, quản lý hàng hóa thay cho Nhà bán.

2. Quy trình đơn hàng

3. Hướng dẫn xác nhận Phiếu gửi hàng

Bước 1 Hệ thống tạo phiếu gửi hàng (PGH) cho các đơn hàng chứa sản phẩm back-order

 • Sau khi Khách hàng đặt hàng và đơn hàng được xác nhận, hệ thống sẽ tự động tạo PGH cho các đơn hàng có chứa sản phẩm backorder
 • Thời gian chuẩn bị hàng hóa và xác nhận phiếu gửi hàng: 60 phút

 • PGH sau khi tạo xong sẽ có thông báo gửi đến email cho Nhà bán hàng với tiêu đề email: "Phiếu gửi hàng cho các ĐH backorder: < DH>”

  Lưu ý: Mỗi PGH chỉ chứa 01 đơn hàng, một Nhà bán hàng nhiều sản phẩm thuộc các đơn hàng khác nhau sẽ nhiều PGH khác nhau.

Bước 2: Kiểm tra hàng trong kho xác nhận phiếu gửi hàng

Sau khi nhận được email thông báo có Phiếu gửi hàng (PGH) cần xác nhận, Nhà bán vào hệ thống sellercenter.tiki.vn để xác nhận

 • Truy cập sellercenter.tiki.vn -> Chọn Tồn kho -> Phiếu gửi hàng để chuyển sang màn hình “Quản lý phiếu gửi hàng”

 • Tại màn hình “Quản lý Phiếu gửi hàng”, Nhà bán chọn các phiếu gửi hàng ở trạng thái “Đang chỉnh sửa” -> Thao tác -> Chi tiết

 • Tại màn hình “Chi tiết Phiếu gửi hàng”, Nhà bán kiểm tra thông tin, chọn kho (nếu cần) và chọn xác nhận

 • Sau khi chọn “Xác nhận”, khung cửa số mới hiện ra để Nhà bán hàng thao tác trên từng sản phẩm: “Xác nhận” hoặc “Từ chối”. Nhà bán tiến hành chọn “Từ chối” trong trường hợp sản phẩm đã hết hàng không thể xử lý cho Đơn hàng.
 • Sau khi xác nhận từng sản phẩm, nhà bán chọn nút “xác nhận” màu xanh để hoàn tất phiếu gửi hàng.

 

Các trường hợp hủy phiếu gửi hàng:

Trường hợp lỡ xác nhận nhầm, Nhà bán hàng có thể chọn “hủy”PGH sau khi đã xác nhận và Hệ thống sẽ tự động tạo các PGH mới cho đơn hàng này để nhà bán hàng vào xác nhận lại. Lưu ý:

 • Nhà bán không hủy PGH khi Tiki đã lấy hàng
 • Nhà bán không hủy PGH trong trường hợp hết hàng.

Trường hợp khách hàng hủy đơn hàng:

 • Nếu khách hàng hủy trước khi Tiki đến lấy hàng, hệ thống sẽ tự động hủy phiếu gửi hàng.
 • Nếu khách hàng hủy sau khi Tiki đã lấy hàng, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu rút hàng (POR) tương ứng với đơn hàng hủy và trả hàng về cho Nhà bán.

Các trạng thái phiếu gửi hàng

4. Quy trình xử lý đổi/trả/bảo hành

 • Sau khi Tiki thông báo giá trị bồi thường, Nhà bán có quyền khiếu nại trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm Tiki trả sản phẩm Nhà bán. Quá thời hạn trên Tiki sẽ không chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại và việc đền bù sẽ dựa trên phán quyết của Tiki.
 • Tiki tiến hành thanh toán đền bù trong tuần đầu tiên của tháng kế tiếp.
 • Các quy định khác về miễn trách nhiệm đền bù, phân loại lỗi và mức độ đền bù, Nhà bán tham khảo thêm Chính sách đền hàng lỗi

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk