Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Quy định về luân chuyển hàng hóa liên vùng

Nhằm đảm bảo hàng hóa luôn có đủ tồn trong cả hai kho Hà Nội và Sài Gòn, giảm thiểu tối đa rủi ro hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển liên vùng cũng như rủi ro khách hàng hủy đơn hàng do thời gian chờ đợi lâu hơn cam kết, Tiki sẽ triển khai luân chuyển hàng hóa liên vùng định kỳ đối với các hàng hóa được kinh doanh theo hình thức Lưu kho Tiki (FBT).

Như vậy, các sản phẩm lưu kho của Nhà bán tại Sài Gòn có thể được luân chuyển để lưu tại kho Hà Nội và ngược lại.

Tại hệ thống Seller Center của Tiki, Nhà bán có thể theo dõi sự thay đổi số lượng tồn kho vào thời điểm hàng hóa được xuất khỏi kho gốc và thời điểm hàng hóa được vận chuyển đến kho đích.

Như vậy, trường hợp Nhà bán thấy số tồn kho trên hệ thống không khớp với số lượng sản phẩm thực tế giao kho Tiki, Nhà bán vui lòng kiểm tra tình trạng luân chuyển hàng hóa để đối chiếu số lượng.

Với việc triển khai hình thức luân chuyển này, Tiki mong muốn đảm bảo chất lượng vận hành chung của Sàn TMĐT cũng như giảm thiểu các rủi ro về chi phí, hư hỏng ảnh hưởng đến doanh thu Nhà bán và trải nghiệm của khách hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk