Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Giới thiệu tổng quan hệ thống Seller Center

Bắt đầu bán hàng cùng Tiki như thế nào?

1. Đăng nhập Seller Center

2. Kiểm tra thông tin Nhà bán

3. Tìm hiểu các hình thức hợp tác với Tiki

4. Tổng quan hệ thống Seller Center

5. Trang chủ của Seller Center

6. Trang thông báo của Seller Center

 

Thông tin liên hệ

1. Website https://tiki.vn/ban-hang-cung-tiki

2. Hotline 1900 6034

3. Email partnersupport@tiki.vn

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk