Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho Khách hàng

Quy trình

 

1. Kiểm tra đơn khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn

2. Xuất hóa đơn cho khách hàng

3. Cập nhật số hóa đơn và chuyển trạng thái "Đã xuất hóa đơn"

Thông tin liên hệ

1. Website https://tiki.vn/ban-hang-cung-tiki

2. Hotline 1900 6034

3. Email partnersupport@tiki.vn

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk