Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn quản lý trang cửa hàng

1. Trang cửa hàng là gì?

2. Quản lý banner

 

3. Thêm danh mục sản phẩm

4. Sửa danh mục sản phẩm

5. Thêm sản phẩm

Thông tin liên hệ

1. Website https://tiki.vn/ban-hang-cung-tiki

2. Hotline 1900 6034

3. Email partnersupport@tiki.vn

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk