Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn phân quyền tài khoản & cài đặt kho

1. Cài đặt thông tin Nhà bán hàng

2. Cài đặt thêm/ bớt/ phân quyền người dùng

3. Hướng dẫn cài đặt kho Nhà bán hàng

Thông tin liên hệ

1. Website https://tiki.vn/ban-hang-cung-tiki

2. Hotline 1900 6034

3. Email partnersupport@tiki.vn

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk