Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Cập nhật danh sách sản phẩm hàng loạt

Tính năng này cho phép bạn có thể điều chỉnh thông tin sản phẩm số lượng lớn bằng công cụ excel mà không cần phải làm thủ công trên Seller Center. 

Để hiểu thêm về các thuật ngữ trên màn hình danh sách sản phẩm, xem tại Danh sách quản lý sản phẩm

 

1. Xuất danh sách sản phẩm ra tập tin Excel 

Để tiện hơn cho nhu cầu quản lý số lượng lớn sản phẩm, hệ thống  cho phép bạn xuất danh sách sản phẩm ra tập tin Excel. 

Trước tiên bạn cần điều chỉnh [Hiển thị] tối đa số lượng sản phẩm trên 1 trang phù hợp với tổng lượng sản phẩm của mình. Tối đa 100 sản phẩm/trang. Ấn [Xuất danh sách sản phẩm] > [Theo mẫu danh sách sản phẩm cơ bản]. 

Lưu ý hệ thống hiện tại chỉ hỗ trợ xuất danh sách theo từng trang. Nếu sản phẩm của bạn trên 100 sản phẩm sẽ được phân ra nhiều trang và bạn cần phải thực hiện thao tác này nhiều lần. 

 

2. Cập nhật giá:

Sau khi Xuất danh sách sản phẩm về máy, bạn mở tập tin bằng ứng dụng Excel. 

Điền "gia_chinh_sua" trực tiếp trên tập tin và lưu lại. Lưu ý Giá chỉnh sửa không được cao hơn Giá Niêm Yết và không được bé hơn 10% Giá Niêm Yết.

Trở lại màn hình Danh sách sản phẩm và chọn [Cập nhật danh sách sản phẩm] > [Thay đổi giá của sản phẩm] như hình:

gia_sp.png

Làm theo hướng dẫn để tải lên tập tin bạn vừa lưu lại. 

Bấm xác nhận và hệ thống sẽ tiến hành cập nhật.

 

3. Cập nhật trạng thái sản phẩm:

Sau khi Xuất danh sách sản phẩm về máy, bạn mở tập tin bằng ứng dụng Excel. 

Sửa "trang_thai" trực tiếp trên tập tin và lưu lại. Chỉ có 2 giá trị được chập nhận, lưu ý điền đúng: "bat" hoặc "tat"

Trở lại màn hình Danh sách sản phẩm và chọn [Cập nhật danh sách sản phẩm] > [Thay đổi trạng thái của sản phẩm] như hình:

trang_thai_sp.png

Làm theo hướng dẫn để tải lên tập tin bạn vừa lưu lại. 

Bấm xác nhận và hệ thống sẽ tiến hành cập nhật.

 

 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk