Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm thế nào để chọn dịch vụ Lắp đặt nhanh - TikiNOW

Để có thể sử dụng dịch vụ Lắp đặt nhanh - TikiNOW, đơn hàng của quý khách cần đủ điều kiện và đã chọn gói TikiNOW. Nếu địa chỉ nằm trong khu vực hỗ trợ, ở bước 3 Thanh toán và đặt mua, quý khách vui lòng chọn vào dòng yêu cầu dịch vụ lắp đặt nhanh - TikiNOW

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk