Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm thế nào để chọn dịch vụ lắp đặt 2h?

Để có thể sử dụng dịch vụ lắp đặt 2h, đơn hàng của quý khách cần đủ điều kiện và đã chọn gói giao hàng 2h. Nếu địa chỉ nằm trong khu vực hỗ trợ, ở bước 3 Thanh toán và đặt mua, quý khách vui lòng chọn vào dòng yêu cầu dịch vụ lắp đặt 2h.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk