Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Nếu đơn hàng 2h của tôi có nhiều sản phẩm cần lắp đặt, nhưng tôi chỉ muốn lắp đặt 2h cho 1 số sản phẩm có được không?

Rất tiếc Tiki chưa hỗ trợ lựa chọn sản phẩm trong đơn hàng để yêu cầu lắp đặt 2h. Quý khách vui lòng cân nhắc lựa chọn dịch vụ này cho cả đơn hàng, hoặc đặt những sản phẩm có nhu cầu lắp đặt 2h vào 1 đơn hàng riêng lẻ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk