Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm cách nào tôi có thể thêm địa chỉ nhận hàng?

Quý khách có 2 cách để thêm địa chỉ giao hàng vào sổ địa chỉ trong tài khoản tại Tiki.

Cách 1: Thêm địa chỉ tại mục tài khoản.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản đã đặt đơn hàng.

Bước 2: Chọn mục “Thêm địa chỉ” tại phần “Sổ địa chỉ”:

Cách 2: Thêm địa chỉ tại bước 2 khi đặt hàng:

Ở bước 2 chọn Địa chỉ giao hàng, quý khách bấm chọn vào “Thêm địa chỉ giao hàng mới”.

Sau đó điền các thông tin đầy đủ và bấm “Giao đến địa chỉ này”.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại Tiki.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk