Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Chương trình hoàn tiền TikiNOW

1. Làm sao tôi tham gia được chương trình hoàn tiền khi đăng ký thành viên TikiNOW?

  • Hiện đang là thành viên TikiNOW – gói 6 tháng.
  • Đã mua gói TikiNOW – 6 tháng thành công.

2. Danh mục hoàn tiền:

TikiNOW-1024x990.png

3. Những trường hợp nào sẽ không được áp dụng chương trình hoàn tiền TikiNOW?

  • Khách hàng chưa là thành viên TikiNOW (Chưa mua gói TikiNOW hoặc gói TikiNOW đã hết hạn)
  • Những đơn hàng được hoàn tiền không thuộc những đơn hàng đã hủy hoặc đổi trả.
  • Không chấp nhận hoàn tiền cho các trường hợp Reseller hoặc gian lận.
  • Không hoàn tiền cho đơn hàng là phiếu quà tặng.

4. Tiki sẽ hoàn tiền cho tôi bằng hình thức nào?

  • Hệ thống sẽ tự động hoàn tiền bằng Tiki Xu vào tài khoản Tiki của bạn trong vòng 3 ngày, kể từ khi giao hàng thành công.

5. Điều kiện hoàn tiền của chương trình này như thế nào?

  • Hiện đang là thành viên TikiNOW – gói 6 tháng.
  • Sau khi kích hoạt thành viên TikiNOW- 6 tháng, đơn hàng mua sắm đầu tiên sẽ bắt đầu được hoàn tiền.
  • Lưu ý những đơn hàng có sử dụng dịch vụ TikiNOW mới được hoàn tiền (không áp dụng cho các đơn hàng giao thường)
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk