Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Chương Trình Tự Động Gia Hạn Gói TikiNOW

1. Chương trình tư động gia hạn gói TikiNOW như thế nào?

- Nếu quý khách đã từng thanh toán bằng thẻ Visa/Master/JCB và có lưu thông tin thẻ, hệ thống sẽ tự động gia hạn gói 6 tháng và trừ tiền vào thẻ của quý khách.

1.png

- Nếu quý khách thanh toán bằng các hình thức thanh toán khác, hệ thống sẽ tự động thêm gói TikiNOW vào giỏ hàng của đơn hàng tiếp theo (sau khi gói dùng thử hết hạn). Quý khách có thể xóa gói TikiNOW trong giỏ hàng. Đơn hàng thứ 2 tiếp theo, gói TikiNOW sẽ vẫn được thêm vào, nếu khách hàng vẫn tiếp tục xóa khỏi giỏ hàng thì gói TikiNOW sẽ được hủy tự động gia hạn.

2. Trước khi tự động gia hạn Tiki có thông báo đến khách hàng không?

– Trước 3 ngày tự động gia hạn, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quý khách qua email và thông báo của tôi. Nếu quý khách không muốn sử dụng tiếp có thể thao tác hủy tự động gia hạn.

3. Nếu tôi muốn hủy để dịch vụ không tự động gia hạn nữa, tôi cần làm thế nào?

Quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản, vào phần TikiNOW để hủy tự động gia hạn gói TikiNOW

Sau khi bấm “Hủy gia hạn”, quý khách cần xác nhận lại thông tin một lần nữa

Sau khi xác nhận hủy tự động gia hạn, quý khách có thể điền thêm những ý kiến đóng góp để dịch vu ngày một tốt hơn.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk