Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm thế nào để quản lý thông tin trong tài khoản?

Sau khi hoàn tất quá trình tạo tài khoản và đăng nhập vào website Tiki thành công. Quý khách có thể kiểm tra và theo dõi thông tin tài khoản ở Tiki bằng cách chọn thông tin cần kiểm tra trên thanh đăng nhập hoặc truy cập vào “Tài khoản của tôi”.

cc-1024x450.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk