Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm cách nào tôi có thể hủy đơn hàng trên Tiki?

 

Quý khách có thể thực hiện hủy đơn hàng đã đặt ở website nếu đơn hàng đang trong quá trình xử lý.

Các bước để hủy đơn hàng:

  1. Đăng nhập vào tài khoản :

Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản đã đặt đơn hàng.

  1. Vào trang quản lý đơn hàng và chọn đơn hàng cần hủy:
  2. Chọn tính năng “Hủy đơn hàng” ở cuối trang thông tin đơn hàng:
  3.  Chọn lý do và thực hiện thao tác hủy:
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk