Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm thế nào để thanh toán lại?

– Khách hàng có thể thao tác “Thanh toán lại” đối với những đơn hàng thanh toán trả trước nhưng chưa giao dịch thành công.

+ Bước 1: Đăng nhập tài khoản

3-768x337__1_.png

+ Bước 2: Chọn đơn hàng cần “Thanh toán lại”

2018-08-04_235039-768x451.png

+ Bước 3: Chọn nút “Thanh toán lại”

2018-08-04_235135-768x392.png

Lưu ý:

Khách hàng có thể đổi hình thức thanh toán trả trước thành thanh toán khi nhận hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk