Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Làm cách nào để hủy đơn hàng?

Quý khách có thể thực hiện hủy đơn hàng đã đặt ở website nếu đơn hàng đang trong quá trình xử lý.

Các bước để hủy đơn hàng:

1. Đăng nhập vào tài khoản

Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản đã đặt đơn hàng.

3-1024x450.png

2. Vào trang quản lý đơn hàng và chọn đơn hàng cần hủy

 

Untitled-1.png

3. Chọn tính năng “Hủy đơn hàng” ở cuối trang thông tin đơn hàng

11.png

4. Chọn lý do và thực hiện thao tác hủy

2018-08-04_234030-768x395.png2018-08-04_234112-768x401.png

*Lưu ý: Mã giảm giá và ưu đãi sẽ không còn hiệu lực cho đơn hàng tiếp theo. Qúy khách vui lòng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện hủy đơn hàng.

Cần thêm thông tin hỗ trợ hoặc gặp khó khăn khi hủy đơn hàng, quý khách vui lòng liên hệ với Tiki Care tại: “Gửi yêu cầu“.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk