Tiki Care Hỗ trợ khách hàng

Chính sách TikiSAVE

1. Giới thiệu

TikiSAVE hay còn gọi là Mua Định Kỳ là gói cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm hàng ngày với một chính sách giá luôn thấp hơn X% trong mọi thời điểm kết hợp với tiện ích dịch vụ định kỳ nhắc nhở và giao hàng đúng hạn theo kế hoạch định sẵn của bạn.

TikiSAVE / Mua Định Kỳ sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và với kế hoạch định sẵn của bạn qua tiện ích TikiSAVE sẽ không còn nữa tình trạng thiếu hụt những nhu yếu phẩm hằng ngày do đời sống bận rộn hiện nay.

Biểu tượng TikiSAVE / Mua Định Kỳ sẽ được thể hiện trên những SKUs hàng hóa được áp dụng tiện ích này.

2. Lợi ích và cam kết từ TikiSAVE

Tiết kiệm hơn với TikiSAVE/Mua Định Kỳ vì chính sách giá của TikiSAVE / Mua Định Kỳ luôn tốt hơn

Định kỳ nhắc nhở và giao hàng theo kế hoạch định sẵn của bạn

Giúp bạn quản lý tốt hơn công việc gia đình và tăng chất lượng cuộc sống.

3. Hướng dẫn đăng ký TikiSAVE

Chọn mua sản phẩm có biểu tượng TikiSAVE/ Mua Định Kỳ

Chọn số lượng/ tần suất mua/ kế hoạch dự kiến sẽ mua lại

Tại phần thanh toán, chọn phương thức thanh toán bằng thẻ và chọn lưu và bảo mật thể cho lần sau thanh toán*

Đơn hàng đầu tiên sử dụng TikiSAVE/ Mua Định Kỳ hoàn tất đồng thời bạn hoàn tất đăng ký TikiSAVE/ Mua Định Kỳ. Khoản tiết kiệm cam kết của tiện ích TikiSAVE/Mua Định kỳ sẽ được áp dụng từ đơn hàng TikiSAVE/Mua Định Kỳ thứ hai. Tại thời điểm bạn đăng ký TikiSAVE hoặc những đơn hàng sau, tùy thuộc vào chương trình khuyến mại từ các nhãn hàng hoặc nhà sản xuất, bạn có thể có những quà tặng vào từng thời điểm nhưng các quà tặng này không là một phần của chương trình TikiSAVE và Tiki không có bất cứ cam kết gì đối với việc tặng các quà tặng này.

Bạn hiểu và đồng ý cho các đợt mua sau đó, sau khi TiKi gửi thông báo nhắc nhở mua hàng đến bạn trước vài ngày nếu bạn không từ chối TiKi sẽ tự động tạo đơn hàng và trừ vào tài khoản như được nêu trên.

(*tham khảo chính sách bảo mật thanh toán chi tiết tại CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN)

4. Nội dung của TikiSAVE

4.1. Những sản phẩm có tiện ích TikiSAVE/Mua Đình Kỳ sẽ có biểu tượng [TikiSAVE badge] và cấu trúc giá sẽ được thể hiện mức tiết kiệm dưới tỷ lệ % giá bán. Mức tiết kiệm cho các đăng ký mới có thể thay đổi khi chương trình phát triển, nhưng bạn sẽ luôn nhận được khoản tiết kiệm cam kết sau khi đăng ký. Phần trăm (%) tiết kiệm của TikiSAVE sẽ được dựa trên giá thị trường trên tiki.vn vào cùng thời điểm với mỗi đơn hàng lặp lại của chương trình TTikiSAVE.

4.2. Mức tiết kiệm có thể bị giảm hoặc không còn áp dụng nếu quý khách không còn là thành viên của gói TiKiNOW.

4.3. Sau khi quý khách đã chọn thời gian biểu cho các kỳ mua định kỳ tiếp theo, trước mỗi đợt giao hàng, quý khách sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử (tùy bạn đăng ký phương thức liên lạc). quý khách được quyền bỏ qua bất kỳ đợt giao hàng nào bằng cách vào “Tài Khoản” -> “Đơn hàng TikiSAVE” và chọn “Skip”. Trường hợp quý khách muốn hủy đăng ký TikiSAVE, quý khách có thể hủy vào bất cứ lúc nào bằng cách chọn “Cancel”

4.4. Đơn hàng cho các kỳ mua định kỳ tiếp theo sẽ được tự động tạo và trừ vào tài khoản của bạn trước khi giao hàng.

4.5. Hàng hóa được mua dưới hình thức TikiSAVE/ Mua Định Kỳ được hoàn trả theo chính sách hoàn trả của Tiki. Vui lòng tham khảo chi tiết tại https://tiki.vn/doi-tra-de-dang

5. Bảo lưu

Cho mục đích để tiện ích TikiSAVE/ Mua Định Kỳ luôn được cải tiến, đáp ứng các yêu cầu của thị trường và kế hoạch kinh doanh của TiKi, TiKi bảo lưu quyền thay đổi các/bất kỳ nội dung nào của TikiSAVE/ Mua Định Kỳ miễn là luôn thông báo trước cho quý khách, tùy vào nội dung thay đổi, bằng hình thức cập nhật trên website tiki.vn và/hoặc gửi thư điện tử đến quý khách, cả hai hình thức đều được xem là hình thức thông báo hợp lệ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Được bảo trợ bởi Zendesk