Tôi có được kiểm tra sản phẩm ngay lúc nhận hàng không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.